Uherské Hradiště

Bytové domy
Nové Štěpnice - II. etapa, ul. Zahrádky