Uherské Hradiště

Bytové domy
Nové Štěpnice - II. etapa, ul. Zahrádky - Galerie

II. etapa

I. etapa