Bytové domy Nové Štěpnice II UHERSKÉ HRADIŠTĚ
Uherské Hradiště

bytové domy
Nové Štěpnice II. etapa

LOKALITA

Projekt Bytové domy Nové Štěpnice II. etapa – ulice Zahrádky, nabízí svým budoucím obyvatelům klidné a komfortní bydlení v moderních bytových domech okrajově sousedících se sídlištěm Štěpnice a Uherskohradišťskou nemocnicí. Přitom se nachází jen pár kroků od centra Uherského Hradiště. Výstavba by měla oslovit nejširší spektrum zájemců, kteří hledají komfortní a cenově dostupné bydlení. Je obzvláště vhodná pro lidi, kteří upřednostní bydlení v bezprostřední blízkosti nemocnice, ať už z důvodu zaměstnání či z blízké lékařské péče.

O PROJEKTU

Z urbanistického hlediska je výstavba řešena jako soubor samostatně stojících bytových domů soustředěných okolo nově vybudované páteřní komunikace Zahrádky sloužící pouze pro jejich obsluhu. Z této páteřní komunikace jsou vedeny obslužné komunikace k jednotlivým domům. Přirozenou součástí výsadby je i zeleň, kterou tvoří jednak alej menších stromů, jednak výsadba ostrůvků s keři a zatravnění ploch parkovým trávníkem.
Bytové domy jsou rozděleny na vstupní technické podlaží se sklepy a garážemi a na horní bytová patra. Ideální je poloha domů vůči světovým stranám, prostorné balkony a přehledně řešená dispozice bytů. Předností je i kvalitní standardní vybavení a precizní realizace stavby. Vše je provedeno tak, aby plně uspokojilo požadavky na moderní bydlení 21. století.
Nosný systém je tvořen svislými zděnými stěnovými konstrukcemi a vodorovnými železobetonovými monolitickými stropy. Velkou předností tohoto řešení je především to, že zaručuje naprosto nerušené dispozice bytů bez zbytečných sloupů, nik a průvlaků.
Parkování osobních aut je zajištěno v samostatných uzavřených garážích v nástupních patrech bytových domů, nebo na venkovních parkovacích stáních určených k odkupu, popřípadě na volných parkovacích stáních okolo páteřní komunikace. Další parkovací stání budou vybudována na budoucí odbočce z ulice Štěpnická.
Celý projekt je připravován od počátku s maximální péči od výběru lokality až po návrhy řešení interiérů bytovým architektem, přesto jsme připraveni dle možností zohlednit vaše individuální požadavky včetně scelování jednotlivých bytů.
Projekt navazuje na dokončenou první etapu výstavby, ve které investor dokončil a předal klientům 117 bytů.
Kategorie bytů: 1+kk až 4+kk od 43m2 do 120m2 včetně teras a balkonů, samozřejmostí je možnost pořízení sklepa ve vstupním podlaží domu.
Výstavba bytových domů II. etapy bude probíhat postupně, dle aktuální poptávky. Zahájení prvních domů B4, B5 a B6 – jeden dům, tj. tři sekce - se předpokládá v průběhu roku 2018 poté, co bude vydáno stavební povolení. Jejich dokončení je naplánováno na konec roku 2019.
Další navazující etapy:
Bytový domu B7, B8, B9 - jeden dům, tři sekce
Bytový dům B10, B11 - jeden dům, dvě sekce